A Munka kisgyermekkel program - Munka kisgyermekkel
Mit kínál a Munka kisgyermekkel program

Kapcsolat

MUNKÁLTATÓKNAK MUNKAVÁLLALÓKNAK Hírlevelet kérek Kérdésem van Tudástár

 

 

 

 

 


 

victum.hu www.artima.hu
A projektet támogatjaA projektet támogatja


© Copyright
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
2014

A Munka kisgyermekkel program

Miért kezdtük el annak idején - avagy kérdések válaszok nélkül

Családbarát munka vagy munkabarát család? Miért ne lehetne mindkettő? Ezzel a mottóval indítottuk a MuKi-t, hiszen a program célja pontosan ez volt: egyéni megoldásokat kínálni ahhoz a lelkiismereti, gazdasági és munkajogi problémához, amelyet a kisgyermekes szülők munkaerőpiacból való kiesése okoz.
A téma sokakat érintett akkor és érint most is; munkáltatókat és munkavállalókat egyaránt. A két fő kérdés: Megéri-e egy cégnek olyan munkaerőt alkalmazni, aki rugalmasabb munkabeosztást igényel a „családi logisztika” érdekében? Dolgozhat-e úgy egy újdonsült szülő, hogy sem a család, sem a munkahely felé nem kell lelkiismeret-furdalást éreznie, és mégis mindkét területen teljesíteni tud?
Magyarországon számos kezdeményezés indult az elmúlt években, amely a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való
visszatérését támogatja; érdekképviseleti szervezetek, közösségi portálok, illetve bizonyos mértékig a szakpolitika is
foglalkozott és foglalkozik ennek az égetővé vált társadalmi-gazdasági problémának a megoldásával. Ehhez a körhöz csatlakozott 2012-ben az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. mint főpályázó, és a Victum Képzési Központ és az Artima Kft. mint konzorciumi partnerek közös kezdeményezése az Új Széchenyi Terv támogatásával (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0010).


Hazai körkép – 2010

Magyarországon a munkaerő-piaci aktivitás 2010-ben az Európai Unió országai közül majdnem a legalacsonyabb volt. Az inaktívak jelentős részét kisgyermekes nők alkották, akik a többi tagállamhoz képest általában hosszabb időre és nagyobb százalékban estek ki a foglalkoztatásból. A gyermek születése tehát jelentősen visszavetette a nőket a munkavállalásban. Ez még sajnos ma is
így van, bár a statisztikák e területen egyre jobbak. Úgy gondolkoztunk, hogy a távolmaradás két félen múlik – a munkaadón és a munkavállalón. A megoldáshoz ezért akkor kerülhetünk közelebb, ha a két fél igényeit és álláspontját egymáshoz közelítjük.

A távolmaradás okai a következők lehetnek:
✓ A munkáltatók többségének nincs olyan rugalmas eszköztára, amely mind a szervezet, mind a kisgyermekes munkavállaló számára megfelelő lenne – ez megnehezíti a munka és a magánélet közötti összhang megteremtését.
✓ A jelenlegi magyar családmodellben a nők elvárt feladataik miatt (gyermeknevelés, háztartás) hajlamosak hoszszabb ideig otthon maradni, úgy, hogy csupán kisebb részük tesz munkaerő-piaci helyzetének megőrzése érdekében valamit is az ellátások (TGYÁS, GYED, stb.) ideje alatt.
✓ A családtámogatási rendszer 2010-ben a kisgyermekes szülőket még erősen ösztönözte az otthon maradásra.


A Munka kisgyermekkel program céljai

Célunk az volt, hogy Magyarországon is nagyobb teret kapjon az Európai Unió országaiban már elterjedt atipikus foglalkoztatás, és mind a munkáltatók, mind a szülők megismerjék az ebben rejlő lehetőségeket.

Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy

  • pontos képet alkossunk mind a vállalati, mind a munkavállalói oldal gátló és motiváló tényezőiről az atipikus foglalkoztatást illetően
  • tegyünk azoknak a sztereotípiáknak a megváltoztatása érdekében, amelyek a munkáltatókban a kisgyermekes szülők alkalmazásával kapcsolatosan élnek, és nem utolsó sorban
  • gondolkodásra és párbeszédre ösztönözzünk minden érdeklődőt, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethető-sége mind szellemi, mind materiális szempontból a családok és a gazdaság hasznára legyen.
Kapcsolat:
 
Kálmán Edina
program-
menedzser
 
kalman@ifka.hu
+3620 581 2822

 

Hírek

2015.03.23.
Szülőnek lenni
2015.03.16.
Returning to work

 

bezár
vissza előre